Sortiment

O nás

Firma vznikla r. 1996 zlúčením fyzických osôb podnikajúcich v príbuzných oblastiach.
Podnikateľské aktivity vyvíja na základe odborných spôsobilostí, osvedčení, oprávnení. Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov.

Predmet činnosti:

  • zhotovovanie predovšetkým inžinerskych stavieb ,
  • vonkajších a vnútorných rozvodov plynu, vody, odpadu a kanalizácie,
  • vratane všetkých vonkajších rozvodov na priemyselných stavbách a stavbách občianskej vybavenosti.

Práce vykonávame od projektovej prípravy cez inžiniersku činnosť po samotnú realizáciu vrátane dodávky materiálu a zemných prác vlastnými strojmi a kvalifikovanými pracovníkmi. Montujeme potrubia liatinové, oceľové, kameninové, plastové spájané hrdovými spojmi, alebo zváraním - aj na tupo. Všetky typy zvárania potrubí vykonávame vlastnými zariadeniami a vlastnými kvalifikovanými pracovníkmi. Ďalšie činnosti: montáž vnútorných vodovodov, plynovodov, kanalizácií - inštalatérske práce zo všekých mateliálov /oceľ,plast,meď/ kotolne prakticky bez obmedzenia výkonu. Tieto práce tatiež ponúkame vrátane projektovej prípravy.

Vrámci oprávnení vlastných pracovníkov je plne funkčná projekčná zložka TZB, inžinierskych sietí, plynu, atď. /okrem architektúry, ktorú nám zabezpečujú externisti/
V neposlednej miere vykonávame aj energetické audity budov, potrebných ku kolaudácii, zatriedeniu budovy pri dotáciách a predaji. Méme aj vlastné pracovisko pre spracovanie rozpočtov a týmto môžme ponúknuť konzultačnú činnosť pri hodnotení reálnosti cien zakázok.
Ako zmluvný partner ponúkame predaj, montáž, servis plynových kotlov Vaillant a Protherm, pričom vieme zabezpečiť aj montáž a servis iných značiek vlastnými, alebo inak zmluvne viazanými pracovníkmi. Sme zmluvným servisným strediskom firmy Protherm - Vaillant group, pričom robíme robíme servis, prehliadky a opravy aj ďalších spotrebičov v rozsahu platných oprávnení.

Naša činnosť bola v minulom období orientovaná hlavne na mimookresné activity, pretože práce sú viazané na výstavbu priemyselných parkov a prvkov občianskej vybavenosti, ako aj z dôvodu "nezáujmu" mesta o našu prácu.
Sme je aj sponzorom športu - vrámci pracovných možností na území mesta.

Verím v spoluprácu v budúcom období

Ing. František Volařik
konateľ