Tepelné čerpadlá

Vaillant

geoTHERM VWL S Split

Tepelné čerpadlá "vzduch/voda" geoTHERM VWL S Split využívajú vonkajší vzduch (vonkajšia jednotka) na získanie tepelnej energie na kúrenie (vnútorná jednotka). Ide o najlacnejší spôsob odberu tepla. Výhodou tepelných čerpadiel vzduch/voda je okamžitá prístupnosť vzduchu, inštalácia nevyžaduje žiadne zásahy do okolitého prostredia (výkopové práce, vrty).

geoTHERM plus VWL S Split

Tepelné čerpadlo "vzduch - voda" pre vykurovanie so zabudovaným 175 l zásobníkom na teplú vodu
Tepelné čerpadlá "vzduch/voda" geoTHERM plus VWL S Split s integrovaným 175 l zásobníkom na TV využívajú vonkajší vzduch (vonkajšia jednotka) na získanie tepelnej energie na kúrenie a prípravu TV(vnútorná jednotka). Ide o najlacnejší spôsob odberu tepla. Výhodou tepelných čerpadiel vzduch/voda je okamžitá prístupnosť vzduchu, inštalácia nevyžaduje žiadne zásahy do okolitého prostredia (výkopové práce, vrty).

geoTHERM VWS

Tepelné čerpadlo "soľanka - voda" pre vykurovanie
Tepelné čerpadlá "soľanka/voda" geoTHERM VWS využívajú teplotu pôdy na získanie tepelnej energie pre kúrenie. A to buď spôsobom pomocou plošného zemného kolektora alebo vertikálneho kolektora - vrty.

geoTHERM plus VWS

Tepelné čerpadlo "soľanka - voda" pre vykurovanie so zabudovaným 175 l zásobníkom na teplú vodu
Tepelné čerpadlá "soľanka/voda" geoTHERM plus VWS s integrovaným 175 l nerezovým zásobníkom na teplú vodu využívajú teplotu pôdy na získanie tepelnej energie pre kúrenie. A to buď spôsobom pomocou plošného zemného kolektora alebo vertikálneho kolektora - vrty.

geoTHERM VWW

Tepelné čerpadlo "voda - voda" pre vykurovanie
Tepelné čerpadlá "voda/voda" geoTHERM VWW využívajú teplotu vody na získanie tepelnej energie pre kúrenie. Ide o relatívne stabilný zdroj tepla s vyššou teplotou (7 až 12°C).

geoTHERM plus VWW

Tepelné čerpadlo "voda - voda" pre vykurovanie so zabudovaným 175 l zásobníkom na teplú vodu
Tepelné čerpadlá "voda/voda" geoTHERM plus VWW s integrovaným 175 l nerezovým zásobníkom na teplú vodu využívajú teplotu vody na získanie tepelnej energie pre kúrenie. Ide o relatívne stabilný zdroj tepla s vyššou teplotou (7 až 12°C).

geoSTOR VIH RW 300

Nepriamoohrievaný zásobníkový ohrievač TV pre tepelné čerpadlá geoTHERM
Zásobníkový ohrievač teplej vody geoSTOR VIH RW 300 je cenovo dostupný zásobník prispôsobený špeciálne pre ohrev teplej vody tepelnými čerpadlami s výkonom do 14 kW.

allSTOR VPS 300/2 - 2000/2

Akumulačné zásobníkové ohrievače vody pre vykurovanie a prípravu teplej vody.
Akumulačné zásobníky allSTOR VPS 300/2 - 2000/2 sú ohrievané teplou vodou zo zdroja tepla a slúžia ako zásobníky k transportu vykurovacej vody do vykurovacieho okruhu a prípravu teplej vody. Hlavné využitie týchto akumulačných zásobníkov je vo vykurovacích sústavách s tepelným čerpadlom a solárnymi systémami.