Kotly na plyn

  • Kondenzačné kotly

    Zariadenia s vysokou účinnosťou, závesné a stacionárne, na vykurovanie alebo na vykurovanie s prípravou teplej vody.

  • Nekondenzačné kotly

    Zariadenia závesné a stacionárne, len na vykurovanie alebo na vykurovanie s prípravou teplej úžitkovej vody, verzia turbo alebo odvod spalín do komína.